Kwaliteitskeurmerken

Open2Contact bezit twee belangrijke keurmerken: van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding én van de Vereniging Paarden Coaching Nederland. Zo weet je zeker dat onze opleidingen aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen.

NRTO keurmerk

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Open2Contact voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.
Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk.

VPCN keurmerk

Open2Contact is in bezit van het keurmerk bij de branchevereniging voor Paardencoaches

Het keurmerk leidt onder andere tot erkenning in de sector en een goed betaalbare bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor geslaagde paardencoachprofessionals. Een zaak om trots op te zijn en een component wat zeer onderscheidend is, vanwege de meetbare kwaliteit.