UWV scholingsbedrijf

Open2Contact is als opleidingsinstituut gecontracteerd door het UWV in het kader van Inkoopkader Scholingsdiensten 2021. Dit houdt in dat wij opleidingen en trainingen verzorgen om mensen te helpen terug te keren in het arbeidsproces.

Scholing en omscholing

Scholing of omscholing is belangrijk en helpt je bij het vinden van een baan die past bij jouw mogelijkheden. Je contactpersoon bij UWV kan daarbij helpen, overleg daarom altijd vooraf met hem of haar voordat je start!

Betaalt UWV mijn opleiding?

UWV betaalt alleen een opleiding als het noodzakelijk is om ander passend werk te kunnen vinden. In dat geval wordt er van jou verwacht dat je er alles aan doet om de opleiding goed af te ronden.

Informeer bij jouw UWV contactpersoon naar jouw mogelijkheden voor een opleiding of trainer.