MOTIVERENDE GESPREKSVOERING

Wat maakt Motiverende Gespreksvoering zo bijzonder?

Coachen met paarden valt of staat met de kennis en kunde van de paardencoach. ‘Er is geen methodiek ter wereld die zo naadloos op coachen met paarden aansluit als de Motiverende Gespreksvoering’. Wetenschappelijk onderbouwd, gericht op positieve gedragsveranderingen van mensen, creatief en zuiver aan de slag met elkaar en dat samen met het pure wezen; het paard.

Wat is het, Motiverende Gespreksvoering?

Motiverende Gespreksvoering komt van origine uit de verslavingszorg. Zo ergens in de jaren zeventig hielden twee professoren, een man uit Canada en één uit de Verenigde Staten van Amerika zich bezig met hetzelfde. Zo onderzochten deze heren hoe er meer aandacht kon zijn voor het oprecht luisteren naar hun cliënten en hoe zij hen konden activeren vanuit eigen kracht beslissingen te nemen. Deze heren heten, Miller en Rollnick en zijn inmiddels zeer bekend als de grondleggers van de inmiddels wetenschappelijk onderbouwde methodiek.

Er is ook een netwerk voor en door de professionals opgericht dat heet MINT. Rosa, directeur bij Open2Contact, is sinds 2023 als trainer aangesloten bij dit netwerk, vandaag de dag kom je daar niet zomaar tussen en geniet dit veel focus en aandacht. Heel goed, want dat maakt een stukje onderscheid en echt juiste informatie vanuit de enige echte bron mogelijk.

Rosa is in de MGV opgeleid door de jaren heen door Hogeschool Windesheim, vele andere cursussen en door Marlies Jellema. Later is zij om toe te kunnen treden tot dit netwerk opgeleid door Rik Bes van het Centre for Motivation and Change CMC (motivationalinterview.nl). Wereldwijd zijn er zo’n 1600 trainers aangesloten bij dit netwerk. Je moet om hier te kunnen toetreden juiste intenties hebben, allerlei vragen kunnen beantwoorden en je zult daarna een soort gesprekstoets moeten doen waarin je ‘gecodeerd’ wordt op jouw gesprekstechnieken. Hoewel het gesprek een klein half uurtje duurt, is de voorbereiding ergens in jaren en maanden om dit te kunnen doen. Als je dit behaald hebt en door bent, kun je vervolgens uitgenodigd worden voor de internationale training voor trainers. De TNT, welke jaarlijks plaatsvindt ergens ter wereld. Rosa heeft ook deze training in 2023 gevolgd in Denemarken.

Op deze manier en door nauw contact te hebben met mensen als Rik Bes, blijft Open2Contact van de laatste nieuwe inzichten geüpdatet. Er is veel te vinden over Motiverende Gespreksvoering op het web, maar helaas ook veel onjuiste informatie. Mensen zijn snel geneigd er een commercieel iets van te maken of een eigen stukje aan toe te voegen. Maar als je, je echt aan de lijnen van de MGV kunt houden, de spirit het gedachtengoed van de methodiek, dan heb je eigenlijk al zoveel goeds in handen! Toch geeft het wezen paard een extra dimensie hebben wij ontdekt en maakt mensen meer ‘open’ en ‘reflectief’.

Maar eerst even terug naar de hoofdvraag, wat is motiverende gespreksvoering?

Nu we weten waar het vandaan komt en hoe het wereldwijd werkt vanuit de bron is het tijd voor de volgende stap. Motiverende Gespreksvoering is wellicht niet heel moeilijk te begrijpen als je het leest, maar het uitvoeren, het aanvoelen, invoelen en toepassen geniet veel training en dat blijft bij MGV eigenlijk altijd. Het meeste leer je van jouw gesprekspartner! En iedere gesprekspartner, situatie en gesprek is anders! Daarom blijf je leren en kun je nooit heel ‘statisch’ zeggen, ik ben de beste! Zo werkt dat niet bij MGV, wat wel werkt is continue kijken naar de situatie, de context en of en hoe je het misschien vanuit een andere insteek iets had kunnen doen. Wat niet wegneemt dat het ook gewoon heel goed en effectief kan zijn, datgene wat jij met jouw coachee bereikt. Maar uiteindelijk gaat het allemaal om dat ene, heeft degene op wie jij het toepast wat gehad aan het gesprek, is iemand geactiveerd, ziet iemand reden tot verandering, anders kijken naar de dingen en is iemand in de kern van zijn of haar motivatie aangesproken? Daarin bestaat geen werkelijk goed of fout, mensen zijn in die zin niet te sturen als het gaat om hun eigen motivatie, dat zit er namelijk al! Weet en durf jij de wil van iemand aan te spreken? Zonder direct te oordelen of zelf iemand te gaan ‘repareren’? Durf jij iemand ‘zelf’ te laten ‘zijn’ en zijn of haar eigen problemen en dus ook oplossingen te laten aandragen? Dat is al een hele stap als je deze wil hebt en ook mensen wilt helpen door hen zichzelf te laten helpen.

MGV heeft een technisch stukje in haar methode, die van het begrijpen van het gedachtegoed. Dat hebben ze heel mooi en heel simpel weten weg te zetten, daarnaast hebben ze de gesprekstechnieken en zo is er nog veel meer, van samenwerken en de agenda bepalen tot iemand ontlokken tot verandertaal. We nemen op deze pagina de spirit door, het gedachtegoed van de MGV en een aantal basisgesprekstechnieken. De rest mag je ondervinden in een van onze opleidingen als je geïnteresseerd bent of kun je lezen in ons boek.

MGV is een specialistische manier voor communiceren met mensen over hun wensen tot verandering en/of groei. Het doel daarbij is om hun eigen commitment of groei te verstevigen.

MGV kent vier karakteristieke overkoepelende en onderbouwende principes (ook wel de ’spirit’ genoemd):

– Partnerschap/samenwerking

– Acceptatie

– Compassie

– Ontlokken noemde we dit tot voor kort tegenwoordig noemen we dit empowerment, het iemand in de eigen autonomie zetten.

Daarnaast kent motiverende gespreksvoering vier eigen processen. Processen noemt men in de laatste updates binnen dit vakgebied ‘taken’. Dit activeert de coach of trainer om ook meer proactief te werken aan de taken met de coachee:

– Engageren met een duur woord, maar zie het als ‘contact maken met jouw coachee en dit contact behouden’, het onzichtbare lijntje wat je voelt als je met iemand in gesprek of contact bent. Met de paarden is dit ook mooi aan te voelen. Je kunt jezelf als trainer of coach ook de vraag stellen, Hoe maak ik contact met mijn coachee? Als je wat bewuster wilt coachen.

– Focus aanbrengen. Een waardevolle taak, immers zonder focus ook geen resultaat ofwel verandertaal!)

– Evoceren, ook wel ontlokken genoemd. Iemand ‘ontlokken’ om vanuit eigen kracht en motivatie te willen veranderen ofwel tot verandertaal over te gaan. Waarbij paarden mooie metaforen kunnen geven door de coachee bijvoorbeeld een zetje in de rug te geven! En echt hé… paarden praten mee hoor! Dat is het wonderlijke tussen de inzet van motiverende gespreksvoering en het paard, het werkt en als coach kun je MGV technisch hele mooie reflecties teruggeven!

– Plannen samen maken. Denk aan een volgende afspraak, maar het kan ook een stappenplan zijn om doelen en veranderingen te bereiken.

Vervolgens kent MGV ook vier gesprekstechnieken:

– (open) vragen stellen

– reflectief luisteren ofwel reflecties teruggeven

– samenvatten

– bevestigen en bekrachtigen ( ook wel affirmeren genoemd)

Deze bovenstaande technieken leer je als paarden en of ruitercoach ook bij ons in de opleidingen. Heb je één van de twee opleidingen al genoten bij ons, maak je geen zorgen ook jou kunnen we dieper scholen in de MGV. Rosa laat zichzelf al ruim 15 jaar scholen in de MGV en is keer op keer weer enthousiast over de nieuwe inzichten en mogelijkheden en verrassingen die het biedt!

Het doel binnen de Motiverende Gespreksvoering is om de ander zijn of haar eigen tegenstrijdige ofwel ambivalente gedachten te onderzoeken. Een gezonde manier van ondervinden wat wel of niet belangrijk voor iemand is, waarin iemand wel of niet toe gemotiveerd is, met als strategisch doel om de verandertaal sterker te maken en de behoudtaal te verzachten.

Het gaat bij MGV om de mogelijkheden te benutten om doelen te verwezenlijken, het resultaat is daarbij minder belangrijk maar oog voor het doel hebben is wel belangrijk. Zo kan men tevreden zijn als men werkt aan de doelen maar ook als men het doel zou kunnen behalen, of wellicht komt men onderweg toch tot een ander inzicht. Men houdt daarbij dus focus op zijn of haar doel en zolang men dat doet gaat het proces vanzelf goed. Doelgericht werken is dus belangrijk bij MGV. Kortgezegd: bij MGV gaat het om het proces (doelgerichtheid behouden) en niet om de uitkomsten (resultaat).

img 2544

Open je hart met behulp van paarden.”

img 2494

Waarom MGV in combinatie met coachen met paarden?

Motiverende gesprekvoering is een manier van heel dicht aansluiten bij de persoon waar de coaching voor bedoeld is. Wat de coach vindt is niet zo belangrijk in de sessie. Wel is het zo dat wederzijds respect en een ‘echt’ gesprek kenmerkend zijn voor een sessie waarin MGV wordt gebruikt. Het mooie is dat je niet in een reparatiereflex beland als je MGV juist weet toe te passen en scherp blijft op wat de ander vanuit zichzelf belangrijk vindt. Je hebt eigenlijk continue aandacht voor de autonomie (zelfstandigheid en empoweren van iemand zijn of haar eigen keuzemogelijkheden) van de coachee. Bij paarden zijn er in de omgang parallellen, je kunt een paard op vele manieren dwingen, maar hij zal zich nooit echt kunnen geven als hij zelf niet wil. Er zal stress ontstaan, lichamelijke beschadiging en of weerstand. Een natuurlijke reactie van het paard, maar als een paard zichzelf vrij kan bewegen tijdens een coachsessie, zelfstandig zijn of haar eigen non-verbale taal kan spreken, zal hij in het gesprek met de coachee en de paardencoach, zichzelf laten zien in het verhaal. De paardencoach kan zonder directe subjectieve interpretaties aan de coachee teruggeven wat er gebeurt, in de vorm van een metafoor. Bijvoorbeeld: ‘Je geeft tweemaal aan dat je, je vast voelt zitten, het paard stond stokstijf stil toen je dat zei.’ ‘Toen je daarna vertelde hoe je in beweging was gekomen, begon het paard meteen te lopen en schudde even van zich af’. Coachee: “Ja ik herkende mezelf er wel in, toen ik uit de situatie kwam waarin ik vast zat ben ik even op reis geweest een korte periode en figuurlijk schudde ik net als het paard alles even van mij af’.

Zoals in bovenstaand voorbeeld, zou het belangrijk zijn of het paard het ‘echt’ vertelt in zo’n situatie? Het blijft natuurlijk ontzettend boeiend en het lijkt er echt op dat paarden ons aanvoelen en onze levens op deze manier uitbeelden in de ring! Er zijn wetenschappers die stellen dat paarden voelen en visueel zien wat wij hebben beleefd en waar we over praten. Dat zij ons telepathisch aanvoelen! Hoe gaaf is dat? Maar we weten dit nog niet zeker, wel dat ze onze emoties ruiken en onze hartslag aanvoelen en dat zij vandaaruit reageren. En het stukje ertussen? Wat nog een beetje onbekend is, daarvan zeggen wij, doet MGV heel mooi haar werk door mensen op deze reflectieve wijze hun verhaal, wensen, verlangen en doelen te kunnen laten ordenen en stroomlijnen. Een hele mooie methodiek die echt naadloos op elkaar aansluit!

Motiverende gespreksvoering: ‘De sleutel tot inzicht bevindt zich in onszelf’.

Wil je meer leren over de Motiverende Gespreksvoering? Of MGV in coachen met paarden? Overweeg je een opleiding of op maat gemaakte training voor jou of jouw bedrijf?

Vul dan onderaan deze pagina jouw gegevens in! Kom langs bij ons op één van onze locaties en/of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Je kunt je bij ons specialiseren als:

Paardencoach

Ruitercoach

Kindercoach met paarden

MGV trainer

MGV coach

Ook bieden wij specifieke trajecten voor mensen met paardrij-angst, wedstrijd-angst en bieden wij training en lessen met een meervoudig internationaal grand prix ruiter.

We bieden genoeg en maken graag met jou een plan op maat en daarvoor kun je, je deze zomermaanden tot en met eind augustus ‘gratis’ via deze pagina aanmelden voor een onderzoekend kennismakingsgesprek met gratis coaching ter waarde van 150 euro exclusief btw. Geef jezelf een cadeau en verras jezelf!

Paardencoaching
leadership discovery mat

Leef vanuit je hart!

Kies voor jezelf, er is geen ander die dat doet!

Tip: Wees lief voor jezelf we helpen je graag!

Gun jezelf een cadeautje en neem deze stap om te ontdekken of een opleiding als coach, tussen de paarden en of meer weten over de Motiverende Gespreksvoering bij je past. Je moet niks en wij helpen je graag verder! Te mooi om waar te zijn? Laat je hoofd los en volg je hart, kom gewoon langs, jij bepaalt uiteindelijk toch zelf wat je wilt en waar jij je tijd in steekt en wij vinden het harstikke leuk om jou te ontmoeten! Oprechte interesse en gastvrijheid bestaat echt wel, zelfs in deze drukke tijd op aarde, je moet alleen het juiste adres en de juiste mensen weten te vinden!
Dus kom toch gezellig langs voor een coachgesprek, een coaching met de paarden of een zoomgesprek. De koffie of thee staat voor jou klaar!

  • Leer jezelf nog beter kennen
  • Inclusief koffie, thee & lekkernij
  • Te volgen op verschillende locaties in Nederland: Almere, Oostelbeers, Gouda, Wessem & Meppel.
  • Kosten: tot en met eind augustus 2024 gratis kennismaking.

Onze opleidingen en kwaliteit

Geaccrediteerde opleiding & verzekering
Coachen met paarden is in Nederland een relatief nieuw fenomeen. Daarbij kan iedereen zichzelf coach of paardencoach noemen. Open2Contact is voorloper in Nederland als het gaat om de professionalisering van het coachen met paarden. Waar artsen en hulpverleners moeten voldoen aan strenge eisen, zoals een BIG of SKJ registratie, heeft de coach vrij spel. Open2Contact streeft naar een professionele, betrouwbare branche waarin de veiligheid van mensen en dieren is gewaarborgd. Met het diploma Zelfstandig Paardencoach laat je zien professionaliteit belangrijk te vinden en word je opgenomen in het kwaliteitsregister van de Vereniging Paarden Coaching Nederland. Onze voltijdopleiding is geaccrediteerd door de Beroepsvereniging Paarden Coaching Nederland en de Nederlandse Raad voor Trainers en Opleiders. Door Open2Contact gediplomeerde paardencoaches kunnen een verzekering afsluiten bij Hippo verzekeringen.

Wetenschappelijke onderbouwde methodiek
Deze opleiding op hbo-niveau leert je hoe je mensen kunt coachen met behulp van paarden en de methode Motiverende Gespreksvoering. Je leert hoe je de fysieke en emotionele veiligheid van de coachee kunt waarborgen en wat belangrijk is op het gebied van dierenwelzijn. Maar je leert ook om kritisch naar jezelf te kijken en te reflecteren op je eigen handelen. Na het volgen van de opleiding weet je je te profileren als zelfstandige professional op het gebied van coachen met paarden.

Op meerdere plekken te volgen & veel persoonlijke aandacht
De opleiding Paardencoach van Open2Contact is in 10 maanden te behalen en is te volgen op meerdere plekken verspreid over heel Nederland. We zouden het dan ook super leuk vinden om je te verwelkomen op één van onze locaties om te proeven van deze opleiding!

Meld je aan voor een gratis kennismaking

Je bent welkom als je interesse hebt in een van onze opleidingen en of onze werkwijze beter wilt leren kennen. We zijn er graag voor je!

Ja, ik kom op…(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.