Ben jij extreem perfectionistisch?

Denk er nog eens over na of je dat wilt blijven en jij jezelf er een lol mee doet..

Perfectionisme kan positief klinken in de zin van dat je alles ‘perfect’ wilt doen. Waar komt die motivatie vandaan om alles perfect te willen doen en bestaat een perfecte wereld eigenlijk wel?

Je hebt drie soorten perfectionisme, die van op de maatschappij gericht zijn, op anderen en op zichzelf gericht zijn.  Studies tonen aan dat perfectionisme kan leiden tot wanhoop en verdriet een innerlijke marteling wordt het ook nog weleens genoemd, nou lekker dan… Bijvoorbeeld als niet aan het ideaalbeeld kan worden voldaan en men zichzelf blijft corrigeren in gedachten of bijvoorbeeld fysiek. Anders dan bij een depressie of angst wordt perfectionisme veelal sociaal of persoonlijk door de persoon ‘goedgepraat’. ‘Ach ja je wilt het gewoon goed doen, natuurlijk wil je de beste zijn..’

Men wil vaak een behandeling voor de symptomen maar niet voor de oorzaak (het perfectionisme wat gevolg kent vanuit angst voor bijvoorbeeld afwijzing).

In behandelingen wordt vaak gekeken naar signalen en triggers voor het perfectionistische gedrag. Een cognitieve benadering kan effectief zijn om uit te zoeken waar de gedachten bijvoorbeeld zijn ontstaan en zijn omgevormd in gedrag. Een complexe materie in ons ‘wezen’, maar oh zo overal terug te vinden in onze maatschappij en levens.. alles moet gewoon perfect zijn…

Het zou goed kunnen als land met de meeste toetsen en testen in ons onderwijssysteem ter wereld, dat vele mensen faalangst of perfectionisme lijken te ontwikkelen. Maar we moeten voorzichtig zijn met aannamen en ieder persoon als uniek bekijken. Vooral, waarin wij binnen de paardencoach settings in opleiding en coaching veel mee te maken hebben, faalangst en perfectionistisch handelen bij mensen, goed blijven kijken naar de innerlijke drive en motivatie om er wel of niet mee wat te willen doen. Interessant maar soms ook vervelend voor de personen die het meemaken.

We komen het vaak tegen, bij de keuze bij het wel of niet de opleiding tot Paardencoach gaan doen of tijdens examens zien we perfectionisme en faalangst opduiken. We zien en ervaren bijvoorbeeld de gedachten en het gedrag van:

🤦‍♀ Uitstel (Ik ben er nog niet klaar voor, er is nooit een goed moment om te beginnen. Ik kan het niet).

🤦 Schuldgevoel (Als ik nu aan mezelf denk, denk ik dan wel genoeg aan bijvoorbeeld mijn gezin. Verdien ik dit wel?)

🙆‍♀ Alles moet perfect zijn (Stomme opdrachten ik kan het niet, ik moet een 10 krijgen. Het lukt me nooit.)

🙍‍♀ Het is niet goed genoeg (Er staat een fout op papier, het paard stond nog buiten en er stond een bladblazer aan. Zorgen, zorgen zorgen.)

Ook in examentijd zien we dit vaak terugkeren en we merken dat het mensen ontzettend kan helpen om te richten op het innerlijk, dan bedoelen wij de innerlijke motivatie!

🌞 Wat vind je leuk? Wat maakt dat je hier bent? Waar wil je goed in worden? Wat kun je goed? Wat wil je verfijnen? Wat gaat ‘wel’ goed? ☀

❤ We merken als paardencoaches en trainers dat positief kijken, positieve open vragen, bevestigen en bekrachtigen van hetgeen wat goed gaat. Zonder te bagatelliseren maar aan te sluiten op gevoel en positieve elementen heel erg gezond kunnen werken. Het is leuk om halverwege of na de opleiding te zien hoe men is gegroeid, soms ook duidelijk de zachtheid in iemands gezicht te zien en om te ervaren dat we een team zijn met elkaar en samen stappen zetten richting een positieve voorwaartse manier van zijn. Gericht op innerlijk welzijn, een opleiding die zich richt op het worden van ‘Paardencoach’ en de innerlijke coach ook doet verbeteren. Dat is eigenlijk waar we het voor doen! Mensen van betekenis zijn met paarden, zowel de professionele Paardencoach alsmede de coachee! Dit werk blijft keigaaf!

Delen is lief!