Hippo verzekeringen verzekert gediplomeerde paardencoaches van Open2Contact

Open2Contact is blij om te mogen vermelden dat Hippo verzekeringen achter de kwaliteit van Open2Contact en de door haar opgeleide paardencoaches staat! Zij erkennen daarmee de kwaliteit die wij nastreven als opleider.

Mensen die reeds hun diploma tot paardencoach hebben behaald bij Open2contact of dit nog gaan behalen in de toekomst kunnen naderhand een goede verzekering als paardencoach afsluiten bij Hippo verzekeringen.

Open2Contact werkt al jaren als geaccrediteerde opleider voor paardencoaches. Wij streven onze kwaliteit na door mensen met bij aanvang ‘gedegen’ paardvaardigheden toe te laten aan de opleiding tot paardencoach. Mensen slagen niet zomaar, hier moet hard voor worden gewerkt. Hoewel velen de opleiding als een een ‘cadeautje’ zien, moet men toch behoorlijk werken om de nodige vaardigheden te verwerven. Zo werkt men aan de coachvaardigheden, vanuit de Motiverende Gespreksvoering, een wetenschappelijk onderbouwde methodiek.

logo

Daarnaast werken wij op veilig te noemen locaties die in het bezit zijn van een keurmerk van locaties getoetst door het veiligheidscertificaat of het keurmerk van de Vereniging Paarden Coaching Nederland en of het keurmerk van de FNRS. Zo proberen wij een goed voorbeeld te geven, om op die manier goed voorbeeld te doen laten volgen. Veilige locaties, aandacht voor welzijn van de paarden allemaal belangrijke punten waarmee men leert omgaan.

Uiteraard ontstaan echte inzichten en vaardigheden pas als de paardencoach daar in de opleiding over leert. Daarom besteden wij ook veel aandacht aan gedrag van het paard, we observeren de paardenkudde, hebben oog voor de inzet van het paard tijdens de sessies, werken wij niet met te jonge paarden tijdens de sessies. Maar ook stalmanagement, weidemanagement van coachpaarden alsmede de signalen van de coachpaarden komen aan bod. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat men ook naast het paard extra vaardigheden verwerft, om zo letsel te voorkomen en coachees veilig en verantwoord te kunnen begeleiden. Wij werken dan ook met een specifiek examen en toetsen daarin onze paardencoaches op veilig en verantwoord werken met de coachpaarden.

Uiteraard omvat de opleiding veel meer en is de basiskennis van onze instromende cursisten bij aanvang al heel belangrijk. Echter is coachen met paarden een wezenlijk beroep en behoort daar de nodige kunde bij met betrekking tot inzet van zowel het paard alsmede de methodiek waar de paardencoach mee werkt. Wij zijn blij dat Hippo verzekeringen het mooie beroep van paardencoaches en onze opleiding daarin support!

Delen is lief!